Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 12 (104) 2012

Инженерия

Мотылева С. М. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая лабораторией Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии

Гулидова В. А. доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

Мертвищева М. Е. научный сотрудник Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии

Щучка Р. В. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

Меренкова Ю.В. аспирант Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

УДК:549.67:66.081.543.544

The study of sorption capacity of zeolite-containing rocks of Terbunsky deposit (Lipetsk region)

The article presents results of a study of the sorption capacity of zeolite-containing rocks of Terbunsky deposit (Lipetsk region), of metal cations under conditions of model experiments. The regularities of the sorption of heavy metals were found, the dependence of sorption on the solution pH, temperature, concentration of metal cations was determined, sorption series Pb2+ < Hg2+ < As3+ < Cd2+ was identified.

Keywords:

zeolite, sorption, heavy metals, liquid chromatography


References:

1. Bulygina E. V., Makarchuk V. V., Panfilov YU. V., Shahnov V. A. Nanorazmernye struktury : klassifikatsiya, for-

mirovanie i issledovaniya : uchebnoe posobie dlya vuzov. M. : SAYNS-PRESS, 2006. 80 s.

2. Doklad «Sostoyanie i ohrana okruzhayuschey sredy Lipetskoy oblasti». URL : http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/

dep_eco.php.

3. Zhadovskiy I. T. Termodinamika i kinetika ionnogo obmena tsvetnyh metallov na poverhnosti zhelezomargantsevyh

konkretsiy : avtoref. dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata himicheskih nauk. SPb., 2010. S. 19.

4. Kunilova I. V. Razrabotka metoda izvlecheniya ionov tsvetnyh metallov i serebra iz medsoderzhaschego tehnogennogo

syrya na osnove ispolzovaniya himicheski modifitsirovannyh prirodnyh tseolitov : avtoref. dissertatsii na sois-

kanie uchenoy stepeni kandidata tehnicheskih nauk. M., 2007.

5. Metodicheskie ukazaniya MUK 4.1.053-96 «Opredelenie TM (Cd, Pb, Zn, Su) v pischevyh produktah, pischevom syrie

i v vytyazhkah modelnyh sred iz taro-upakovochnyh materialov metodom zhidkostnoy hromatografii». Goskomsanepid-

nadzor Rossii. M., 1996. 21 s.

6. Motyleva S. M., Leonicheva E. V. Roeva T. A., Mertvischeva M. E.. Gulidova V. A., Schuchka R. V., Dubrovina O. A.,

Merenkova YU. V. Fiziko-himicheskie svoystva tseolitsoderzhaschey porody Terbunskogo mestorozhdeniya (Lipetskaya ob-

last) // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. # 2. S. 24–26.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg