Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 06 (98) 2012

Животноводство

Барашкин М. И. доктор биологических наук, профессор, декан Уральский государственный аграрный университет

Лоретц О. Г. ректор, доктор биологических наук, профессор Уральский государственный аграрный университет

Хатанов К. Ю. ассистент Уральский государственный аграрный университет

УДК:636.22/28.06.082.2+636.22/28.083.312.3

THE ANALYSIS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF REPAIR HEIFERS AT DIFFERENT CONTENTOFMOTHERS

 The end of the first — the beginning of the second 

decade of tventy-first century — is period the intensive 

development of animal husbandry in Russia, particularly 

in Sverdlovsky region. It consist mainly in introduction a 

new progressive techniques of feeding and management 

animals, means of mechanization, automation of production, selection-genetic methods.


Keywords:

heifer, without chain, the «cold» method of rearing, growth, development.


References:

1. Bazonova G., Bazonov I. Osnova rentabelnogo proizvodstva moloka — resursosberegayuschie

tehnologii // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2007. # 3. S. 13–14.

2. Boyarintseva G. G., Shatskih E. V., Gafarov SH. S. Praktikum po razvedeniyu selskohozyaystvennyh

zhivotnyh. Ekaterinburg, 2005. 188 s.

3. Dmitriev N. G., Zhigachev A. I., Vill A. V. i dr. Razvedenie selskohozyaystvennyh zhivotnyh s

osnovami chastnoy zootehnii i promyshlennogo zhivotnovodstva. L. : Agropromizdat, 1989. 511 s.

4. Eremenko V., Oblivantsov V. Osobennosti razvitiya telok razlichnyh porod // Molochnoe i myasnoe

skotovodstvo. 1999. # 7. S. 27–29.

5. Zelenkov P. I., Barannikov A. I., Zelenkov A. P. Skotovodstvo. Rostov-na-Donu: Feniks, 2005. 572 s.

6. Krasota V. F., Dzhaparidze T. G. Razvedenie selskohozyaystvennyh zhivotnyh. M., 1999. 386 s.

7. Makartsev N. G. Tehnologiya proizvodstva i pererabotki zhivotnovodcheskoy produktsii. Kaluga :

Manuskript, 2005. 688 s.

8. Matros V., Primakin I. Vliyanie intensivnosti rosta pri vyraschivanii korov raznogo naprav-

leniya produktivnosti // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 1999. # 7. S. 13–16.

9. Moskvin N., Tretyakov E. Razvitie telok razlichnyh liniy v plemzavode «Molochnoe» Vologodskoy

oblasti // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 1999. # 6. S. 11–12.

10. Tarasenko A. P., Solntsev V. N., Grebnev V. P. Mehanizatsiya i elektrifikatsiya selskohozyay-

stvennogo proizvodstva. M. : Kolos, 2003. 552 s.

11. Fisinin V. I., Makartsev N. G. Tehnologicheskie osnovy proizvodstva i pererabotki produk-

tsii zhivotnovodstva. M., 2003. 808 s.

12. Shilovskiy G., Bilkov V. Tehnologiya XXI veka — zalog uspeha krupnogo molochnogo selhoz-

predpriyatiya // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. 2008. # 6. S. 12–15.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg