Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 06 (98) 2012

Рыбное хозяйство

Богданов В. Д. Доктор биологических наук, профессор, Институт экологии растений и животных УрО РАН

Мельниченко И. П. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Институт экологии растений и животных урО РАН

УДК:574.3+597.552.5(282.256.176)

DYNAMICS OF THE BROAD WHITEFISH SPAWNING RUN STRUCTURE IN THE NORTHERN SOSVA RIVER

 There is size-age changeability of the broad whitefish 

in the North Sosva River, based on long-term materials. 

The contribution of individual generations to reproduction 

was explored.


Keywords:

spawning run, migration, size-age structure, reproduction.


References:

1. Moskalenko B. K. Biologicheskie osnovy ekspluatatsii i vosproizvodstva sigovyh ryb Obskogo

basseyna. Tyumen : Sred.-Ural. kn. izd-vo, 1958. 251 s.

2. ReshetnikovYU. S., Muhachev I. S., Bolotova N. L. [i dr.]. Pelyad Coregonus peled (Gmelin,1788):

Sistematika, ekologiya, produktivnost. M. : Nauka, 1989. 302 s.

3. Matyuhin V. P. K biologii nekotoryh ryb r. Severnoy Sosvy // Biologiya promyslovyh ryb

Nizhney Obi. Sverdlovsk, 1966. S. 37–45.

4. PavlovA. F. Vnutrividovaya differentsiatsiya i puti ispolzovaniya zapasov nekotoryh sigovyh

ryb Obskogo basseyna : avtoref. dis. … kand. biol. nauk. L., 1981. 20 s.

5. Lugaskov A. V. Izmenchivost razmerov tela u obskogo chira // Materialy po faune Subarktiki

Zapadnoy Sibiri. Sverdlovsk : UNTS AN SSSR, 1978. S. 86–91.

6. Bogdanov V. D. Sovremennoe sostoyanie vosproizvodstva sigovyh ryb Nizhney Obi // Rybovodstvo

i rybnoe hozyaystvo. 2008. # 9. S. 33–37.

7. Pavlov D. S., Nezdoliy V. K., Hodorevskaya R. P. [i dr.]. Pokatnaya migratsiya molodi ryb v rekah

Volga i Ili. M. : Nauka, 1981. 320 s.

8. Bogdanov V. D. Izuchenie dinamiki chislennosti i raspredeleniya lichinok sigovyh ryb reki

Severnoy Sosvy. Preprint. Sverdlovsk : UNTS AN SSSR, 1987. 60 s.

9. Bogdanov V. D. Vidovye osobennosti lichinok sigovyh ryb na stadiyah vylupleniya // Voprosy

ihtiologii. 1983. T. 23. Vyp. 3. S. 449–459.

10. Bogdanov V. D. Morfologicheskie osobennosti razvitiya i opredelitel lichinok sigovyh ryb

r. Obi. Ekaterinburg : UrO RAN, 1998. 55 s.

11. Pravdin I. F. Rukovodstvo po izucheniyu ryb. M. : Pischepromizdat, 1966. 376 s.

12. Chugunova N. I. Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryb. M. : Izd-vo AN SSSR, 1959. 164 s.

13. Kemmerih A. O. Gidrografiya Severnogo, Pripolyarnogo i Polyarnogo Urala. M. : Izd-vo AN

SSSR, 1961. 138 s.

14. Ekologiya ryb Obskogo basseyna / pod nauch. red. D.S.Pavlova, A.D.Mocheka. M. : KMK, 2006. 596 s.

15. Moskalenko B. K. Sigovye ryby Sibiri. M. : Pisch. prom-st, 1971. 183 s.

16. Brusynina I. N., Krohalevskiy V. R. Sovremennoe sostoyanie ekosistemy reki Obi i ee pri-

tokov v usloviyah antropogennogo vozdeystviya // Sb. tr. GosNIIORH. 1989. Vyp. 305. S. 3–22.

17. Bioraznoobrazie gidrobiontov i otsenka kachestva vody rek vostochnogo sklona Polyarnogo Urala //

Materialy VI Vserossiyskoy shkoly po morskoy biologii. Murmansk, 2007. S. 35–38.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg