Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 01 (93) 2012

Лесное хозяйство

Герц Э.Ф. доктор технических наук, профессор, Уральский государственный лесотехнический университет

Иванов В. В. аспирант Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева

Анкудинов А.В.

Старогородцева Ю.В.

УДК:630.321.1

SOME FEATURES OF SMALL-SIZE MACHINES FOR PARTIAL CUTTING

The algorithm of small-sized forest machine movement under the canopy of the stands was considered. The thickness of formed stands allowing the free movement of forest machines wass determined.

Keywords:


References:

1. Kazanskaya N. S., Lanina V. V., Marfenin N. N. Rekreatsionnye lesa. M. : Lesnaya promyshlennost. 1977. 96 s.

2. Koltunov E. V., Zalesov S. V., Demchuk A. YU. Kornevye i stvolovye gnili i sostoyanie drevostoev Shartashskogo

lesoparka g. Ekaterinburga v usloviyah razlichnoy rekreatsionnoy nagruzki // Agrarnyy vestnik Urala, 2011. # 8 (87).

S. 40–43.

3. Kuchko A. A. Optimizatsiya rekreatsionnogo lesopolzovaniya v zelenoy zone g. Petrozavodska // Optimizatsiya rekre-

atsionnogo lesopolzovaniya. M. : Nauka. 1990. S. 32–38.

4. Alekseev V. A. Diagnostika zhiznennogo sostoyaniya dereviev i drevostoev // Lesovedenie. 1989. # 4. S. 51–57.

5. Dudina V. N. Analiz zakonomernostey formirovaniya stvolov v drevostoyah i razrabotka ob'emnyh tablits dlya

sosnyakov Kazahstana raznoy polnoty i vozrasta: avtoref. dis. … kand. selhoz. nauk. Almaty, 2006. 30 s.

6. Anuchin N. P. Lesnaya taksatsiya. M. ; L. : Goslesbumizdat, 1960. 521 s.

7. Pravdin L. F. Sosna obyknovennaya. Izmenchivost, vnutrividovaya sistematika, selektsiya. M. : Nauka, 1964. 189 s.

8. Prokazin E. P. Izuchenie imeyuschihsya i sozdanie novyh geograficheskih kultur (programma i metodika rabot).

Pushkino, 1972. 52 s.

9. Kolesnikov A. I. Dekorativnaya dendrologiya. M. : Gos. izd-vo literatury po stroitelstvu, arhitekture i stroi-

telnym materialam. 1960. 673 s.


Download article as PDF:

ГЕРЦ.pdf (492 KB)

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg