Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 10 (102) 2012

Животноводство

Смирнов П. Н. Доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии и биохимии, Новосибирский ГАУ

Ефанова Н.В.

Баталова С.В.

Осина Л.М.

Кветков В.П.

УДК: —


Keywords:


References:

1. Kvetkov V. P. Ekologicheskie immunnye preparaty dlya veterinarii i meditsiny. Kurgan : Izdatelstvo Kurganskogo

gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta, 1992. 176 s.

2. Smirnov P. N., Kosareva A. V., Kashirskih T. A. Ispolzovanie passivnoy immunologicheskoy zaschity allogenny-

mi antitelami so sredstvami simptomaticheskogo lecheniya poslerodovyh metritov. Adaptatsiya, zdorovie i produktiv-

nost zhivotnyh : sb. dokl. Sibirskoy mezhregion. nauch.-prakt. konf. (22–23 maya, 2008 g., Novosibirsk). S. 202–205.

3. Smirnov P. N., Sorokoletova V. N., Efanova N. V., Batalova S. V. Obosnovanie i tehnologiya izgotovleniya allogen-

noy immunnoy syvorotki sviney (AISS) dlya svinovodcheskih ferm // Vestnik NGAU. 2010. # 2 (14). S. 41–43.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg