Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 10 (102) 2012

Лесное хозяйство

Черепанова О. Е. кандидат биологических наук, научный сотрудник, Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук

Мищихина Ю.Д. аспирант, Ботанический сад Уральского отделения РАН

Петрова И. В. Доктор биологических наук, заведующая лабораторией ПБДР и ДЛ, Ботанический сад УрО РАН

УДК: —


Keywords:


References:

1. Gorchakovskiy P. L. Geografiya, ekologiya i istoriya formirovaniya areala vereska // Bot. zhurn. 1962. T. 47. Vyp. 9.

S. 1244–1257.

2. Dylis N. V. Struktura lesnogo biogeotsenoza (Komarovskie chteniya). M. : Nauka, 1969. 55 s.

3. Dylis N. V. Osnovy biogeotsenologii. M. : MGU, 1978. 150 s.

4. Karpov V. G. Eksperimentalnaya fitotsenologiya temnohvoynoy taygi. L. : Nauka, 1969. 333 s.

5. Korchagin A. A. Vnutrividovoy (populyatsionnyy) sostav rastitelnyh soobschestv i metody ego izucheniya. Polevaya

geobotanika. T. 3. M.; L. : Nauka, 1964. S. 63–131.

6. Petrova I. V., Sannikov S. N., Sannikova N. S., Shavnin S. A., Egorov E. V., Abdullina D. S. Ekogeograficheskie oso-

bennosti tsenopopulyatsiy vereska obyknovennogo na Russkoy ravnine i v Zapadnoy Sibiri // Izvestiya Orenburgskogo

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2009. # 1 (21). S. 257–261.

7. Rabotnov T. A. Zhiznennyy tsikl mnogoletnih travyanistyh rasteniy v lugovyh tsenozah // Tr. Bot. in-ta AN SSSR.

1950. Ser. 3. Vyp. 6. S. 7–204.

8. Ramenskiy L. G. Osnovnye akonomernosti rastitelnogo pokrova i ih izuchenie. Problemy i metody izucheniya ras-

titelnogo pokrova. L. : Nauka, 1971. S. 25–48.

9. Sannikov S. N. Ekologiya i geografiya estestvennogo vozobnovleniya sosny obyknovennoy. M. : Nauka, 1992. 264 s.

10. Sannikov S. N., Sannikova N. S. Ekologiya estestvennogo vozobnovleniya sosny pod pologom lesa. M. : Nauka, 1985.

149 s.

11. Sannikova N. S. Mikroekosistemnyy analiz tsenopopulyatsiy drevesnyh rasteniy. Ekaterinburg : Nauka, 1992. 65 s.

12. Sannikova N. S. Mikroekosistemnyy analiz struktury i funktsiy lesnyh biogeotsenozov // Ekologiya. 2003. # 2.

S. 90–95.

13. Sannikova N. S., Sannikov S. N., Petrova I. V. i dr.Faktory konkurentsii drevostoya-edifikatora : kolichestven-

nyy analiz i sintez // Ekologiya. 2012. # 6.

14. Saharov M. I. Elementy lesnyh biogeotsenozov // Dokl. AN SSSR. N.S. 1950. T. 71. Vyp. 3. S. 507–560.

15. Sukachev V. N. Osnovnye ponyatiya lesnoy biogeotsenologii. Osnovy lesnoy biogeotsenologii. M. : Nauka, 1964. S. 5–49.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg