Agrarian
Bulletin
of the Urals

Russian Journal of Agricultural Research

The publication is registered by the Ministry of the Russian Federation
for Affairs of the Press, Television and Radio Broadcasting and Mass Communication Media.
Registration certificate: PI number 77-12831 on May 31, 2002
Subscription index in catalog «Russian Press» - 16356
ISSN 1997 - 4868 (Print)

The Journal is included in the list of the leading peer-reviewed scientific journals and publications, which should be published by the main results of theses for the degree of doctor and Ph.D.
The Journal is included in the Russian Science Citation Index.
Journal is included in the list of VAK (from 25.09.2017), No. 291

ISSN 2307-0005 (Online)
Key title: Agrarnyj vestnik Urala (Online)
Abbreviated key title: Agrar. vestn. Urala (Online)

Аграрный вестник Урала № 10 (102) 2012

Экономика

Крутчанкова К. А. аспирант Курганская государственная сельскохозяйственная академия

Бухтиярова Т. И. доктор экономических наук, профессор Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

УДК: —


Keywords:


References:

1. Aslanov A. R. Sovremennye problemy gosudarstvennogo regulirovaniya agropromyshlennogo proizvodstva //

Regionalnye problemy preobrazovaniya ekonomiki. ISEI DNTS RAN. Mahachkala. 2009. # 2. S. 92–105.

2. Buhtiyarova T. I., Krutchankova K. A. Gosudarstvennaya podderzhka malyh form hozyaystvovaniya v Kurganskoy oblasti.

Kachestvo zhizni v sovremennoy Rossii : mat. Vseross. (zaochnoy) nauch.-prakt. kon. Perm : PGU, 2011. 308 s.

3. Innovatsionnaya deyatelnost v Kurganskoy oblasti. Sostoyanie i perspektivy // Departament ekonomicheskogo raz-

vitiya, torgovli i truda Kurganskoy oblasti. URL : http://economic.kurganobl.ru/3446.html.

4. Karpenko G. G. Sovershenstvovanie mehanizma reguliruyuschego vozdeystviya gosudarstva na ekonomiku agrarnogo

sektora : avtoref. … dis. d-ra ekonomicheskih nauk. M., 2011. 78 s.

5. Krutchankova K. A., Buhtiyarova T. I. Sovershenstvovanie sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomiki sel-

skogo hozyaystva (na materialah Kurganskoy oblasti). Ekonomika, sotsiologiya, pravo : novye vyzovy i perspektivy :

mat. nauch.-prakt. konf. M. : ISI, 2011. 212 s.

6. Malye formy hozyaystvovaniya // Departament selskogo hozyaystva i pererabatyvayuschey promyshlennosti

Kurganskoy oblasti. URL : http://dsh.kurganobl.ru/3537/html.

7. Sobanti B. M. Razvitie finansov i finansovoy nauki v Rossii. Irkutsk : Iz-vo Irkutskogo un-ta, 1986. S. 21

8. Tselevaya programma Kurganskoy oblasti «Razvitie selskogo hozyaystva v Kurganskoy oblasti na 2008–2012 gg.» //

Departament selskogo hozyaystva i pererabatyvayuschey promyshlennosti Kurganskoy oblasti. URL : http:// dsh.kurganobl.ru/assets/files/prog2012.pdf.

9. Tselevaya programma Kurganskoy oblasti «O razvitii i podderzhke malogo i srednego predprinimatelstva v

Kurganskoy oblasti na 2009–2011 gg.» // Departament ekonomicheskogo razvitiya, torgovli i truda Kurganskoy oblasti.

URL : http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/_left/PKOD_3406_23-09-2008.pdf.

10. Nechaev V. I., Kerashev A. A. Programmno-tselevaya strategiya innovatsionnogo razvitiya APK : monografiya. Maykop :

Mysl, 2011. 256 s.

11. Hautov D. H. Sovershenstvovanie sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya regionalnoy agroekonomiki : avto-

ref…dis. k-ta ekonomicheskih nauk. Krasnodar, 2010. 24 s.

12. URL : http://www.gsk.ru.


Download article as PDF:

Our database contains 2917 authors

We have published 2740 articles in 133 issues.

Bg